Asbestattest - Asbestdeskundige

  • Home
  • Asbestattest - Asbestdeskundige

Asbestattest - Asbestdeskundige

Vanaf het najaar van 2022 kunt u bij EPB Bouwadvies een asbestattest laten opmaken als gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie.

Asbest in en rond de woning

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw werd gebruikt. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In woningen die voor 2001 werden gebouwd of verbouwd zijn er mogelijk asbesthoudende materialen aanwezig.

Asbestattest

Verkoopt u een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022. Het asbestattest bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is.

Wat is het asbestattest?

EPB Bouwadvies komt als asbestdeskundige ter plaatse voor een visuele inspectie en beoordeling, een eventuele staalname  en het raadplegen van bewijsdocumenten. Op basis van dit verslag levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af. Hierin staat de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Contact

Laat u bijstaan door een specialist voor de inventarisatie en opmaak van uw asbestattest.

Bezorg ons de gegevens van het te onderzoeken gebouw of plaats en dan bezorgen wij u een offerte op maat.